برای بستن ESC را بزنید

نئوم؛ رؤیای آینده‌ای تازه

عربستان سعودی در حال ساختن شهری است، شهری عظیم که تمام انرژی آن از طریق انرژی‌های پاک تأمین می‌شود و جدیدترین تکنولوژی‌هایی که به دست بشر ساخته شده است در توسعه آن به کار رفته‌اند.

684