برای بستن ESC را بزنید

تکنولوژی

متن توضیح خلاصه برای ارتباطات هوشمند

نئوم؛ رؤیای آینده‌ای تازه

عربستان سعودی در حال ساختن شهری است، شهری عظیم که تمام انرژی آن از طریق انرژی‌های پاک تأمین می‌شود و جدیدترین تکنولوژی‌هایی که به دست بشر ساخته شده است در توسعه آن به کار رفته‌اند.

684